Disrupt. Innovate. Automate. |

Your strategic partner for end-to-end business process digitalisation

Víc o nás

Kdo jsme

Dodáváme automatizační řešení a digitalizační služby související s automatizací, včetně RPA a IT poradenství. 

Innovation Path byl založen v roce 2017 bývalými konzultanty velké čtyřky, kteří hledali smysluplný a agilní způsob poskytování vysoce účinných řešení robotické procesní automatizace podnikových procesů. Naše ostré zaměření a rozsáhlé zkušenosti s klienty z různých průmyslových odvětví nám umožnily stát se lídry na trhu v našem oboru. Vyvíjíme specifická automatizační řešení pro společnosti, které chtějí zvýšit efektivitu procesů a inovace pracovního toku obohacením obchodních strategií o prvky RPA.

Spolupracujeme s globálními průkopníky v oblasti robotické procesní automatizace a umělé inteligence, abychom poskytli špičková řešení:

Co děláme

Co děláme

Nabízíme širokou škálu automatizačních
a digitalizačních služeb a řešení.

Robotická procesní automatizace

⦿

Implementace digitálních pracovníků a virtuálních asistentů (Robotic Desktop Automation)

⦿

Implementace prvků umělé inteligence pro rozpoznávání znaků (OCR)

⦿

Rozvoj interních oddělení robotiky a robotických center excelence

IT a digitální poradenství

⦿

Návrh digitální vize a automatizačních strategií

⦿

Redesign obchodních procesů

⦿

Standardizace a optimalizace pracovního toku

Vývoj aplikací na klíč

⦿

Samostatné aplikace pro automatizaci klíčových prvků firemních procesu

⦿

Vývoj procesních nástrojů na míru

Proč to děláme

Proč automatizovat?

Jak může RPA podpořit vaše podnikání?

Zvyšte produktivitu pracovní síly

Zvyšte stávající produktivitu pracovní síly a zlepšete využití svých zaměstnanců automatizací jejich rutinní agendy.

Zvýšení výnosů na zaměstnance

Umožněte svým zaměstnancům soustředit se na činnosti s přidanou hodnotou a zvyšte tak návratnost investic do obchodních operací vaší společnosti.

Transformujte obchodní operace

Oživte obchodní operace napříč odděleními zavedením strategie digitální automatizace, abyste dosáhli efektivnějšího poskytování projektů napříč odděleními.

Snižte náklady na úlohu

Nechte digitální pracovníky provádět manuální a opakující se úkoly za zlomek nákladů zaměstnance.

Naše řešení

NAŠE ŘEŠENÍ

Každý si zaslouží svého vlastního virtuálního asistenta.
Zde je přehled našich nejúčinnějších řešení:

Automatizované
finanční a účetní oddělení

⦿

Automatizované vytváření pohledávek a vytváření faktur

⦿

Automatizované účty splatné

⦿

Automatizovaná správa bankovních účtů

Automatizované
obchodní operace

⦿

Automatizovaná správa dat (CRM, ERP) a reporting společnosti

⦿

Konsolidace dat pro Business Intelligence

⦿

Automatizace zákaznických služeb

Automatizovaný backoffice a správa

⦿

Ověření a registrace záznamů kmenových dat

⦿

Automatizujte zpracování e-mailů

⦿

Zpracování docházky a platů

Naše aplikace

Innovoices

Naše aplikace pro automatizované zpracování dokumentů

Vyvinuli jsme vlastní samostatnou aplikaci pro automatizaci klíčových prvků v procesu finančního účetnictví.
Pomocí umělé inteligence vytěžíme informace z faktur a dalších relevantních dokumentů a vytváříme datové sady pro přímý import do účetních a ERP systémů.
1

Digitální pracovník otevře
e-mail s přílohou a nahraje přílohu do aplikace

2

Aplikace inicializuje extrakci dat z dokumentu pomocí umělé inteligence

3

Aplikace vytvoří soubor obsahující extrahovaná data

4

Aplikace přesune data do vyhrazeného úložiště

Využitím naší aplikace pro extrakci dat:
Try Innovoices now!

Zrychlíte zpracování příchozích dokumentů

Zajistíte nepřerušovaný obchodní tok

Docílíte větší přesnosti dat a konzistenci procesů

Kontaktujte nás a podívejte se, jak naše aplikace vyčte vaše faktury!
Naše kontaktní údaje ↓
Novinky

CO O NÁS NAPSALI

Kontaktuje nás